Dịch vụ kiểm tra, rà soát sổ sách kế toán

Khi đi vay vốn ngân hàng, tham gia đấu thầu…doanh nghiệp cần phải có một bộ hồ sơ tài chính đầy đủ phục vụ cho công tác thẩm định của chủ đầu tư hoặc ngân hàng cho vay.

Vì vậy một bộ hồ sơ tài chính đầy đủ, rõ ràng chính là điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp giành được gói thầu hay gói tín dụng ưu đãi…

Đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, Kế Toán Đà Nẵng cung cấp dịch vụ lập hồ sơ tài chính sử dụng trong từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *